دسته‌بندی: هوش تجاری BI

BI هوش تجاری 0

آشنایی با هوش تجاري (Business Intelligence)

برای این لحظه قصد دارم  در مورد مفهوم و فناوری هوش تجاری و اهمبت استفاده از آن مختصری توضیح بدم توی هر زمینه فعالیتی مفاهیم و مباحث Business  نقش بسزایی  در ‍پیشرفت مجموعه  داره  برای...