دسته‌بندی: تکنیک های برنامه نویسی

اسکرام 3

چابک شوید !

چند وقت پیش شروع به نوشتن یک پروژه نسبتا بزرگ کردیم و تصمیم گرفتیم که توی هر فیلدی آخرین تکنولوژی رو استفاده بکنیم و توی این کارم نسبتا موفق بودیم اما هممون از نتیجه...